ต.ค. 23

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งตรวจสอบห้องสแกนบัตร copy

รายงายคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่ 15.10.2557)

 ระดับ ม.1  ระดับ ม.2   ระดับ ม.3   ระดับ ม.4   ระดับ ม.5    ระดับ ม.6

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557

 

 16.10.57    สรุป16.10.57    เข้าและออก16.10.57

 17.10.57    สรุป17.10.57    เข้าและออก17.10.57

20.10.57     สรุป20.10.57    เข้าและออก20.10.57

21.10.57     สรุป21.10.57

ต.ค. 21

ทุนการศึกษา ม.ปลาย

นักเรียน ม.4-6 สนใจสมัครขอรับ “ทุนการศึกษา ม.ปลาย” ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://blog.eduzones.com/group/highschool/scholarships

ต.ค. 21

เปิดมอบ30ทุนโครงการ“อ่าน เขียน เรียนรู้”

 

ทุน ธนาคารกรุงเทพ

ดูรายละเอียดได้ที่  https://blog.eduzones.com/magazine/135993

ต.ค. 21

(No title)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ที่จัดสอบโดย สทศ.โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ตามรายละเอียดแนบ

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.unigang.com/Article/20525

ต.ค. 21

ปฏิทินรับตรง ม.พะเยา 58

ปฏิทิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัคร 2-20 พฤศจิกายน 2557

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.unigang.com/Article/20036

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax