เม.ย. 11

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปรับปรุงสนามฟุตบอล..ติดตั้งระบบไฟฟ้า ถมดิน ปลูกหญ้า ให้เป็นสนามฟุตบอล 7 คน ที่ได้มาตราฐาน
10154714_237681699768336_1092299816_n10168534_237681816434991_1786515495_n

10168999_237681749768331_1241826760_n10173254_237681789768327_431172256_n

 

100กว่าปีแล้วที่สนามแห่งนี้ได้สร้างยอดนักเตะของเมืองไทย..เช่น ชูเกียรติ หนูสลุง สุทิน สุรัก ไชยกิตติ เชิดศักดิ์ ชัยบุตร วัชระ พงษ์สวัสดิ์ ปริญญา ปราการะนันท์ รณชัย สยมชัย ภานุวัฒน์ ยินภัน เสรี ธรรมโชติ ธรรมนูญ พงษ์ศิริ ไวพจ มือชัยภูมิ มนูศักดิ์ จันธาทิตย์ และอีกหลายท่าน…

เม.ย. 08

แจ้งปฏิทินงานโรงเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งปฏิทินงานโรงเรียน http://www.scribd.com/doc/210707676/Calendar-of-Events-2557

เม.ย. 02

ประกาศร่าง TOR

ร่างขอบเขตงานTor และประกวดราคา

มี.ค. 31

เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม  2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557      ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 11 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน
งานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม  2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง  16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.cb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-811849  ต่อ 106 ในวัน และเวลาราชการ 

img-140331104251.pdf   iep     ecd

มี.ค. 28

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร

ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.57 – 21 21 เม.ย.57 สามาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bodin3.ac.th/blog/2014/03/18/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax