ส.ค. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์  นักเรียน ม.4-6 ที่ขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 คน ขอให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ได้ที่บอร์ดหน้าห้องแนะแนว ห้อง 516 และให้นักเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

2. เข้าเว็บไซค์ และไปพิมพ์สัญญา กู้ยืมฯ คนะล 3 ชุด ดูตัวอย่างที่ห้องแนะแนวคู่ะ

3. เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ค้ำประกัน, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเีรียน และผู้ค้ำประกัน และรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ ให้นักเรียนได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 23/08/57  ด่วนๆๆ ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจใหน้กเรียนสอบถามได้ที่งานแนะแนว ห้อง 516 ค่ะ

ส่วนนักเีรียนทียังไม่ได้รับพิจารณา โรงเรียนจะดำเนินการแจ้งรายชื่อ และขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป ที่ กยศ.ค่ะ

ส.ค. 19

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

1.8.57    สรุป1.8.57        ข้าและออก1.8.57

4.8.57     สรุป4.8.57       เข้าและออก4.8.57

5.8.57    สรุป5.8.57        เข้าและออก5.8.57

6.8.57    สรุป6.8.57        เข้าและออก6.8.57

7.8.57    สรุป7.8.57        เข้าและออก7.8.57

8.8.57    สรุป8.8.57        เข้าและออก8.8.57

13.8.57  สรุป13.8.57     เข้าและออก13.8.57

14.8.57  สรุป14.8.57     เข้าและออก14.8.57

15.8.57  สรุป15.8.57     เข้าและออก15.8.57

18.8.57  สรุป18.8.57     เข้าและออก18.8.57

19.8.57  สรุป19.8.57

 

 

 

 

ส.ค. 19

ประชุมพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษา

IMG_3885

นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแนะแนวเรื่องพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  วันที่ 18 สิงหาคม 2557
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 19

ประกวดแข่งขันวงดนตรี TVD Acoustic

IMG_3927

นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันวงดนตรี TVD Acoustic ครั้งที่ 3 ในโครงการ ธรรมดีได้ดี เพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2557 ซึ่งวง the Zenได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมตู้แอมป์และเกียรติบัตร วง High world ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมตู้แอมป์และเกียรติบัตร
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 19

ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน singing with keyboard

IMG_3907

นายอัครเทพ เดชอุดมพร นักเรียนชั้น ม.6/4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ singing with keyboard รุ่น อายุ 16 – 22 ปี ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ในงาน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2014 ณ โรงละครอักษรา
>>ภาพกิจกรรม<<<

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax