ม.ค. 30

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

คลิกดูรายละเอียด >> รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2558

20140909-1410275829.57-8

ม.ค. 30

“โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21″

10956268_364009340450982_1821299998420638614_nเข้าร่วมประชุมสัมนา ดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขา”หุ่นยนต์” ของFIBO “โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21″ สถาบันวิชาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 26มค58 >>ภาพกิจกรรม<<

ม.ค. 29

โคงกาารส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

IMGขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดบใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา 2557

***************

ม.ค. 29

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

20140909-1410275829.57-8         ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

ม.ค. 29

ปฏิทินการรรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

10660278_799621986740903_5577540220790737710_n

ม.ค. 29

รับตรง58 +ทุน ประเภทโควตา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2558 …อ้างอิง http://www.enttrong.com/916

logo_trcn-200x200             วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา พร้อมรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  >>รายละเอียดเพิ่มเติม <<

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax