ก.ย. 23

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งตรวจสอบห้องสแกนบัตร copy

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2557

ายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557

 

 

 

ก.ย. 22

การประเมินการปฏิบัติงานผอ.สุรวิทย์ พลมณี

วันที่ 22 กันยายน 2557 ท่านผอ.สุรวิทย์ พลมณี พร้อมคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผอ.สุรวิทย์ พลมณี

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

IMG_9892

ก.ย. 22

ขอแสดงความยินดี

ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.30 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอแสดงความยินดีกับ “นายพงศธร จันทร์อ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควต้า) ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ( หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

ก.ย. 22

ขอแสดงความยินดีสอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอแสดงความยินดี  “นายพงศธร  จันทร์อ้าย “   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558

ก.ย. 22

มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง 58

มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

1.หลักสูตรแพทยบัณฑิต  ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.57

2.หลักสูตรเภสัชบัณฑิต ปิดรับสมัคร 30 ธ.ค.57

3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.57

ดูรายละเอียดได้ที่   http://e-admission.buu.ac.th/

 

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax