ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,11:52  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
ชื่ออาจารย์ : นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,11:42  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,11:34  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..