Home|หน้าแรก

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นั้น บัดนี้ผล การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลสอบวิทย์-มต้น61 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM1 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM2 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM3

lสไลด์นำเสนอ| วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน |

cb_school
cb_school14 hours ago
CB marching band
cb_school
cb_school
cb_school15 hours ago
CB เชียร์
cb_school

Hit Counter provided by shuttle service to lax