::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ :::
อ่านรายละเอียด >> คลิก <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม 04 ก.พ. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร 26 ธ.ค. 65
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 22 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขัน อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ CHAIYAPHUM MATH CONTEST 2022 ครั้งที่ 4 18 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 18 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ chaiyaphum math content ครั้งที่4 16 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 15 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาคริชวิทยา 03 ก.พ. 66
2 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 03 ก.พ. 66
13 มกราคม 2566 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รุ่นที่ 14 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 13 ม.ค. 66
7 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย 09 ม.ค. 66
23 ธันวาคม 2565 กิจกรรม PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการแนะแนวประจำจังหวัดชัยภูมิฯ 03 ม.ค. 66
23 ธันวาคม 2565 นิทรรศการงานแนะแนว เนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 123 ปี 28 ธ.ค. 65
15 ธันวาคม 2565 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ 26 ธ.ค. 65
11 พฤศจิกายน 2565 นายนราธิป ชำนาญศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย 26 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา๒๕๖๖ 06 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 03 ก.พ. 66
เรื่อง การคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 66
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 31 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง แต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการจัดองค์กรของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปีการศึกษา2565 25 ม.ค. 66
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 ม.ค. 66
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี2566 (ฉบับเต็ม) 17 ม.ค. 66
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 16 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 65
ร่าง ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์
3 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปี 2565
27 ม.ค. 66 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพลเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
25 มกราคม 2566 กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
23 - 25 มกราคม 2566 ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMTE ม. ต้น
13-15 มกราคม 2566 ค่ายภาษาอังกฤษ MEP
9 มกราคม 2566 คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราปถัมภ์ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียน
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๕๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 19 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 17 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 13 ม.ค. 66
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ 13 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษา 12 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๘/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล/เสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 10 ม.ค. 66
คำสั้่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 2/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 09 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 462 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 65
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12 131415161718
192021222324 25
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
09 ม.ค. 66
ประกาศผลคะแนนความก้าวหน้าออนไลน์
30 ม.ค. 66 ถึง 01 ก.พ. 66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
18 มี.ค. 66 ถึง 19 มี.ค. 66
A - Level (วิชาสามัญ)
ลิ้งค์น่าสนใจ