ระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
**************

ครื่องแบบนักเรียนชาย (สำหรับนักเรียนชายทุกคน)
1. เสื้อ
1.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด
1.2 ตัดตัวตรงไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป
1.3 แขนสั้น เหนือคอกเล็กน้อย แขนพับเข้าด้านใน แขนไม่ผ่า
1.4 มีสาบที่อกตลบออกด้านนอกกว้างไม่เกิน 4 ชม. กระดุมสีขาว กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ชม.
1.5 ให้กลัดกระดุมตั้งแต่เม็ดที่ 2 จากปกลงมา
1.6 ไม่มีจีบหลังหรือเย็บจีบ
1.7 มีกระเป๋าที่อกซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึก 10-15 ซม.
1.8 การสวมเสื้อต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้ดึงพอเรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้อย่างชัดเจน
2. กางเกง
2.1 กางเกง ตัดด้วยผ้าสีกากี ไม่มีสายในเนื้อผ้า หรือลายลูกฟูกห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือผ้าเวสปอยส์
2.2 ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางสะบ้าเข่าประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง
2.3 มีจีบด้านหน้าเป็นจีบกลับ 2 จีบ
2.4 มีหู ขนาดกว้าง 1-15 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. จำนวน 6-7 หู
2.5 ปลายขากลางเกงกว้าง เมื่อดึง 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้าด้านในส่วนที่พับกว้าง 5 ซม.
2.6 ไม่มีกระเปาหลัง
2.7 กระเป๋าข้างตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า
2.8 สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อลงมาคลุมเข็มขัด
2.9 ไม่ใช้กางเกงสั้น คับเกินไป มีสีซีด
3. เข็มขัด
3.1 เป็นหนังสีน้ำตาลพื้นเรียบเป็นมัน ขนาดกว้าง 3-4 ซม.
3.2 หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลื่อมผืนผ้าชนิดกลัดมีที่กลัดอันเดียว
3.3 มีปลอกหนังชนิดเดียวกับเส้นเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม.
3.4 นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้
3.5 ปลายเข็มขัด หรือสาย ห้ามตัดตกแต่งโดยเด็ดขาด
4. รองเท้า
4.1 รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งคู่
4.2 มีรูร้อยเชือกตาไก่และเชือกเป็นสีเดียวกับรองเท้า
4.3 ไม่หุ้มตาตุ่ม ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
4.4 รองเท้าที่ใช้เรียนพลศึกษาใช้ผ้าใบสีน้ำตาลเช่นเดียวกับรองเท้านักเรียน
4.5 ห้ามสวมรองเท้ามีลวดลายและหนังกลับ หัวแหลมและส้นสูงไม่เหยียบส้นรองเท้า
5. ถุงเท้า
5.1 ถุงสีน้ำตาลแบบธรรมดา สีไม่อ่อนจนเกินไปหรือไม่เข้มจนคล้ายสีดำ
5.2 ยาวประมาณครึ่งน่อง ไม่พับปลาย
5.3 ห้ามใช้ชนิดขนสัตว์ หรือเป็นลูกฟูกหนาเกินไป
5.4 ไม่มีแถบสีและลวดลาย
6. ทรงผมนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไว้ทรงนักเรียน (โดยตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ตั้งแต่ตีนผมจนถึงทัดดอกไม้ ห้ามไว้หนวดเครา หรือใส่ครีมแต่งผมทุกชนิด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ไว้ผมรองทรงสูง ด้านข้างและหลังสั้นจนถึงระดับใบหูด้านบนด้านหน้ายาวไม่เลยคิ้ว ผมบนไม่ยาวจนดูหนาและห้ามแสกกลาง ไว้จอน ไว้หนวดเครา ย้อมหรือกัดสีผม ทาน้ำมัน เยล ฉีดสเปรย์
เครื่องแบบนักเรียนหญิง
1. เสื้อ ม.ต้น
1.1 เสื้อใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าที่ไม่สามารถรักษารูปทรง
ไว้ได้ทรงกะลาสีเรือ ปกกว้าง 4 นิ้ว ขอบชายเสื้อต่ำจากเอว 6 นิ้ว ขอบแขนกว้าง 1 นิ้ว
1.2 ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม (คอซอง)
1.3 ด้านขวาปักตราโรงเรียน/ช.ย./ชื่อ-สกุล (นักเรียน)
1.4 ด้านซ้ายปักเลขไทย (แสดงระดับ)
2. เสื้อ ม. ปลาย
2.1 ตัวเสื้อปกเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ห้ามใช้ผ้าแพร หรือผ้าที่ไม่สามารถรักษารูปทรงไว้ได้ และสวมเสื้อบังทรงสีขาวไม่มีลวดลาย
2.2 ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสายตลบเข้าด้านใน กว้าง 3 ซม. มีกระดุมแบน สีขาว 5 เม็ด
2.3 แขนเสื้อยาวเหนือศอกเล็กน้อย รอยต่อแขนพอดีไหล่ปลายแขนมีจีบ 6 จีบ ขอบแขนประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้างไม่เกิน 3 ซม. สอดชายเสื้อเอาไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย สามารถมองเห็นเข็มขัดได้ตลอดทั้งเส้น
2.4 ต้องใส่เสื้อทับชั้นในทุกครั้ง
3. กระโปรง
3.1 ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลายในตัว ขอบเอวกระโปรงไม่มีหู กว้างประมาณ 3 ซม.
3.2 ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบข้างลงมา 6-10 ซม. จีบลึก 2.5 ซม. ถึงชายกระโปรง และต้องเป็นลักษณะทรงกระโปรงบาน
3.3 กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าวัดจากกลางสะบ้าเข่าประมาณ 5-10 ซม.
4. เข็มขัด
4.1 เป็นเข็มขัดหนังสีดำ กว้างประมาณ 3 ซม. มีที่สอดปลายเป็นหนังสีดำ
4.2 หัวเข็มขัดเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้า หุ้มด้วยหนังสีดำชนิดหัวกลมที่มีที่กลัดอันเดียว ปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดกว้าง 1.5 ซม.
4.3 คาดทับกระโปรง คาดพอตึง ไม่หย่อนจากชายกระโปรงมองเห็นเข็มขัดได้รอบเอว
5. รองเท้า
5.1 เป็นรองเท้าหนังสีดำ ชนิดหุ้มส้น หัวมน ส้นสูงไม่เกิน 2 ซม.
5.2 มีสายรัดหลังเท้าชนิดเชื่อมติดกับรองเท้า กว้าง 1.5-2 ซม.
5.3 รองเท้าส้นทึบห้ามใช้
5.4 รองเท้าที่ใช้เรียนพลศึกษาเป็นผ้าใบสีขาวหุ้มส้นไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งคู่
6. ถุงเท้า
6.1 ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบธรรมดา เป็นด้ายใยสังเคราะห์ เวลาสวมพับปลายขนาดพอเหมาะ
6.2 ห้ามใส่ชนิดบางเกินควร หรือเป็นขนสัตว์ หรือเป็นลูกฟูกหนาเกินไป
7. ทรงผมนักเรียน
7.1 ความยาวจรดปกเสื้อพอดี ถ้ายาวเกินกว่านี้ให้ตัดหรือรวบ
7.2 ผมปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ดัดผม ไม่ซอยผม ย้อมผม เป่าผม หรือทำผมให้ผิดไปจากทรงนักเรียนโดยเด็ดขาด
7.3 ห้ามใส่น้ำมัน หรือเครื่องสำอางทุกชนิด
7.4 นักเรียนที%