โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
เลขที่ตั้ง 19 ถนน บรรณาการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-811849 ต่อ 301
โทรสาร 044-811062
เบอร์โทรศัพท์คณะครูอาจารย์ ดาวน์โหลดที่นี่