ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
17 มีนาคม 2566 มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 181) 17 มี.ค. 66
27 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (อ่าน 217) 28 ก.พ. 66
งานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 28 ก.พ. 66
สรุปติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการคักเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 23 ก.พ. 66
16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (อ่าน 204) 20 ก.พ. 66
13 กุมภาพันธ์ 2566 แนะแนวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2, โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนสุนทรวัฒนา (อ่าน 217) 17 ก.พ. 66
3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาคริชวิทยา (อ่าน 341) 03 ก.พ. 66
2 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 (อ่าน 294) 03 ก.พ. 66
13 มกราคม 2566 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รุ่นที่ 14 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (อ่าน 280) 13 ม.ค. 66
7 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย (อ่าน 266) 09 ม.ค. 66
23 ธันวาคม 2565 กิจกรรม PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการแนะแนวประจำจังหวัดชัยภูมิฯ (อ่าน 0) 03 ม.ค. 66
23 ธันวาคม 2565 นิทรรศการงานแนะแนว เนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 123 ปี (อ่าน 183) 28 ธ.ค. 65
15 ธันวาคม 2565 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65
11 พฤศจิกายน 2565 นายนราธิป ชำนาญศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65
20 พฤศจิกายน 2565 สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิร่วมกับ ทรูมูฟ เอช จัดกิจกรรมติว TGAT 1-2-3 ครั้งที่ 1 (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65
16 และ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65
14 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65
11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 26 ธ.ค. 65