วารสารประชาสัมพันธ์
3 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปี 2565
27 ม.ค. 66 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพลเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
25 มกราคม 2566 กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
23 - 25 มกราคม 2566 ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMTE ม. ต้น
13-15 มกราคม 2566 ค่ายภาษาอังกฤษ MEP
9 มกราคม 2566 คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราปถัมภ์ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียน
7 มกราคม 2566 กิจกรรม "วิศวะ สุรนารี สัญจร" WORKSHOP
28 ธันวาคม 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566
28 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.5 ครั้งที่ 2
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.4 ครั้งที่ 2
26 ธันวาคม 2565 กิจกรรมต้อนรับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
26 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.3 ครั้งที่ 2
23 ธันวาคม 2565 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนเครือข่าย ชีววิทยาจังหวัดชัยภูมิ
23 ธันวาคม 2565 รายงายการจัดกิจกรรม PLC เครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการแนะแนว ประจำจังหวัดชัยภูมิ
23 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน วันสถาปนา ครบรอบ 123 ปี
20 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.2 ครั้งที่ 2
19 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.1 ครั้งที่ 2
17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางวิชาการ โครงการเพชรสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1
3 ธันวาคม 2565 โรงครัวชัยภูมิภักดีชุมพล "กีฬาโซนหุบเขา" ครั้งที่ 47
30 พฤศจิกายน 2565 “รมว.ศธ.” ลงพื้นที่ชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม GUIDANCE FOR THE ENTRANCE EXAMINATION TO BE A STUDENT PREPARING FOR THE ARMY IN THE ROYAL THAI ARMY