ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง ผลการสอบครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
เรื่อง โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
เรื่อง การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
เรื่อง โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานเข้ารับคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมปฏิบัติการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและจัดส่งผู้เข้าอบรม
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
เรื่อง การพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66