ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมีธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566 THE INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ (ICQ) (อ่าน 40) 23 พ.ค. 66
แจ้งปฏิทินโรงเรียน (อ่าน 232) 05 พ.ค. 66
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 285) 04 พ.ค. 66
ตารางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (อ่าน 497) 11 ก.พ. 66
ผลการสอบเคมีนานาชาติ ICQ INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ (อ่าน 360) 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 07 ก.พ. 66
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 266) 04 ก.พ. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร (อ่าน 878) 26 ธ.ค. 65
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 (อ่าน 492) 22 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขัน อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ CHAIYAPHUM MATH CONTEST 2022 ครั้งที่ 4 (อ่าน 0) 18 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 (อ่าน 1193) 18 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ chaiyaphum math content ครั้งที่4 (อ่าน 0) 16 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 (อ่าน 0) 15 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 (อ่าน 390) 01 ธ.ค. 65
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 334) 03 พ.ย. 65