ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 20) 04 ก.พ. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร (อ่าน 345) 26 ธ.ค. 65
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 (อ่าน 227) 22 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขัน อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ CHAIYAPHUM MATH CONTEST 2022 ครั้งที่ 4 (อ่าน 0) 18 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 (อ่าน 856) 18 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ chaiyaphum math content ครั้งที่4 (อ่าน 0) 16 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 (อ่าน 0) 15 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 (อ่าน 261) 01 ธ.ค. 65
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 217) 03 พ.ย. 65