ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
17 มีนาคม 2566 มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ  มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 100 บาท ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายรุ่งอรุณ งอกคำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ซึ่งงานแนะแนว ได้รับมอบหมายจากนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยนางเสาวภา ชนะหาญ หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:05   อ่าน 182 ครั้ง