ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
27 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ ได้มอบทุนการศึกษา  จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ นายอภิสิทธิ์ กอชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนดี ซึ่งงานแนะแนว  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายจากนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยนางเสาวภา ชนะหาญ หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,16:10   อ่าน 218 ครั้ง