ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล งานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 รุ่น 123 ปี

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,09:44   อ่าน 204 ครั้ง