ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
13 กุมภาพันธ์ 2566 แนะแนวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2, โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนสุนทรวัฒนา

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 , โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และ โรงเรียนสุนทรวัฒนา งานแนะแนว พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE), ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP), ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2, โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และโรงเรียนสุนทรวัฒนา ซึ่งงานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายจากนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนางเสาวภา ชนะหาญ หัวหน้างานแนะแนว, นางสาวกัญจณ์วรา โนราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, นางเจรียงพร อาจประจันทร์ หัวหน้าโครงการ MEP, นางสาวธิรดา สุวรรณชัยหัวหน้าโครงการ IEP และคณะครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รวมจำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อนี้

 

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,09:03   อ่าน 217 ครั้ง