ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาคริชวิทยา

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสาคริชวิทยา งานแนะแนว พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE), ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP), ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาคริชวิทยา ซึ่งงานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบหมายจากนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนางเสาวภา ชนะหาญ หัวหน้างานแนะแนว, นางสาวกัญจณ์วรา โนราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, นางเจรียงพร อาจประจันทร์ หัวหน้าโครงการ MEP, นางสาวธิรดา สุวรรณชัย หัวหน้าโครงการ IEP และคณะครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รวมจำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวแนวการศึกษาต่อนี้ 

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,13:44   อ่าน 341 ครั้ง