วารสารประชาสัมพันธ์
27 มีนาคม 2566 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิกวิชาการ เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิกวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 99 ปี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย อาจารย์มาณพ วงษ์คำ อาจารย์โสภา วงษ์คำ และอาจารย์ ดร.กิตติรัช เอี่ยมทอง
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,16:47   อ่าน 118 ครั้ง