วารสารประชาสัมพันธ์
17 มีนาคม 2566 มอบทุนการศึกษามูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 100 บาท ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายรุ่งอรุณ งอกคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ซึ่งงานแนะแนวได้รับมอบหมายจากนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยนางเสาวภา ชนะหาญ หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,16:32   อ่าน 122 ครั้ง