Home|หน้าแรก

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นั้น บัดนี้ผล การสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลสอบวิทย์-มต้น61 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM1 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM2 | คะแนนสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก_รายห้องM3

lสไลด์นำเสนอ| วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน |

cb_school
cb_school1 week ago
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมประชุมและปฐมนิเทศ (นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน)
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
cb_school
cb_school added 58 new photos — with Phakamas Teangtham.1 week ago
รดน้ำดำหัวผู้บริหารและคุณครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ

Hit Counter provided by shuttle service to lax