รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
19 ถนนบรรณาการ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เบอร์แฟกส์ 0-4481-1062


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :