ส.ค. 29

โครงการเสริมสร้างศีลธรรมเยาวชน “ธรรมดี ได้ดี”

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และมูลนิธิธรรมดี ได้ดี     จัดกิจกรรม  นักเรียนเข้าค่ายโครงการเสริมสร้างศีลธรรมเยาวชน “ธรรมดี ได้ดี”

ณ สำนักสงฆ์ถ้ำวัวแดง  ระหว่างวันที่  25-27  สิงหาคม  2557

จำนวนนักเรียน  106  คน  คณะครูดูแล จำนวน  4  คน

รูปภาพกิจกรรม

IMGA0280IMGA0156IMGA0179IMGA0191IMGA0219IMGA0233

 

IMGA0166IMGA0264IMGA0269IMGA0256IMGA0265IMGA0289IMGA0292IMGA0293

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 29

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

   ระดับ ม.1                                         ระดับ ม.2                                                  ระดับ ม.3           ระดับ ม.4                                         ระดับ ม.5                                                  ระดับ ม.6

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

1.8.57    สรุป1.8.57        ข้าและออก1.8.57

4.8.57     สรุป4.8.57       เข้าและออก4.8.57

5.8.57    สรุป5.8.57        เข้าและออก5.8.57

6.8.57    สรุป6.8.57        เข้าและออก6.8.57

7.8.57    สรุป7.8.57        เข้าและออก7.8.57

8.8.57    สรุป8.8.57        เข้าและออก8.8.57

13.8.57  สรุป13.8.57     เข้าและออก13.8.57

14.8.57  สรุป14.8.57     เข้าและออก14.8.57

15.8.57  สรุป15.8.57     เข้าและออก15.8.57

18.8.57  สรุป18.8.57     เข้าและออก18.8.57

19.8.57  สรุป19.8.57     เข้าและออก19.8.57

20.8.57  สรุป20.8.57     เข้าและออก20.8.57

21.8.57  สรุป21.8.57     เข้าและออก21.8.57

22.8.57  สรุป22.8.57     เข้าและออก22.8.57

25.8.57  สรุป25.8.57     เข้าและออก25.8.57

26.8.57  สรุป26.8.57     เข้าและออก26.8.57

27.8.57  สรุป27.8.57     เข้าและออก27.8.57

28.8.57  สรุป28.8.57     เข้าและออก28.8.57

29.8.57  สรุป29.8.57

 

 

 

 

ส.ค. 29

ละคร รณรงค์ความสะอาด

IMG_5790

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ กิจกรรมชมรม To Be Number 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แสดงละคร รณรงค์เรื่องความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 28

ระเบียบการ รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 58

ปฏิทิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัคร 2-20 พฤศจิกายน 2557

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.unigang.com/Article/20036

ส.ค. 28

รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

 รับสมัคร  1- 30 พฤศจิกายน 2557

โดยใช้คะแนน GAT/PAT แล GPA ในการคัดเลือก

ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.unigang.com/Article/20042

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax