Home|หน้าแรก

ร.ต.อ.สุอารีย์ สาแก้ว สารวัตรจราจร สภ.เมืองชัยภูมิ และ ร.ต.ท.ยศสันต์ เกษามา รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองชัยภูมิ อบรมให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับความรู้ด้านจราจรและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ...

View on Facebook

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม

ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ลงทะเบียนได้ที่ www.bikeformom2015.com/
...

View on Facebook

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการประเมินตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ...

View on Facebook

นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม O-NET ชีววิทยา โดยศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์วาเลนไทน์ อินทิยศ ติวเตอร์รายการตื่นมาติว ให้ความรู้กับนักเรียนและครูที่สนใจ ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ...

View on Facebook

นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรีสากล และนายอรรถพล ละมูล ได้รับราวัลนักร้องยอดเยี่ยม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้าแข่งขันในระดับต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ...

View on Facebook

นายพงศธร เชาวลิตกิจกุศล ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557 ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงยินดี และเป็นกำลังใจให้กับนายศุภกานต์ ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558 ที่จะได้สานต่องาน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2558 ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ...

View on Facebook

11659506_669938383138944_5106455676297589461_n

TRU ROBOTIC CHAMPIONSHIP 2015

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ TRU ROBOTIC …

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครเพื …

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax