Home|หน้าแรก

ประกาศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2559

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  1.ประเภท สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
  2. ประเภท เงือนไขพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด https://goo.gl/Bd60ad

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  1.ประเภท สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
  2.ประเภท เงือนไขพิเศษ
  รายละเอียด https://goo.gl/mGZ3Ga

 – โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งปฏิทินโรงเรียนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559
– โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

12813931_990951754274591_6289330227606605897_n12772098_990951767607923_2485656224794416324_o 12801283_990951794274587_2101910560512994516_n

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม ค่ายอยากเป็นหมอ ประจำปีการศึกษา 2560 ...

View on Facebook

กำหนดการ ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมควบคุมดูแลนักเรียน ณ หอประชุมเก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ...

View on Facebook

ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศการรับนักเรียน ดังนี้ 1 …

Read more

ข้อสอบ ทฤษฎีกราฟ

ม.5.12 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax