ก.ย. 16

การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558

มูลนิธิยุวพัฒน์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุนสายอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง “มูลนิธิยุวพัฒน์”  โรงเรียน ละไม่เกิน 2 คน สายอาชีพ ปวช.1-3 ทุนละ 14,000 บาท/ปี รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557  นักเรียน ม.3 คนใดประสงค์จะศึกษาต่อสายอาชีพ และประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง “มูลนิธิยุวพัฒน์” ติดต่อขอใบสมัครไ้ด้ทีงานแนะแนว ห้อง 516  ภายใน 1 พ.ย.57

ก.ย. 16

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ข่าวสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

       ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 2-22 ก.ย.2557 ทางอินเตอร์เน็ต นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจสมัครสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ที่

http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=%2foB7tbv3leE%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

ก.ย. 16

การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

                                                 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.57 – 7 พ.ย.57 ประกาศผลการคัดเลือก 21 พ.ย.57 นักเรียน ม.6 คนใดสนใจจะศึกษาต่อ ศึกษารายละเอียดและขอใบสมัครไ้ด้ที่งานแนะแนว ห้อง 516

ก.ย. 16

โครงการค่ายสู่ฝันหมอใหม่หัวใจชนบท (MED-SUT CAMP)

ประชาสัมพันธ์  “โครงการค่ายสู่ฝันหมอใหม่หัวใจชนบท”  (MED-SUT CAMP)

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดกิจกรรม

โครงการค่ายสู่ฝันหมอใหม่หัวใจชนบท  (MED-SUT CAMP) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2557 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคนใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดติดต่อ นางสาวชฎาธร  ธัญลักษณานันท์ โทรศัพท์ 08-771-1313 นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 หรือขอใบสมัครได้ที่ งานแนะแนว ห้อง 516

ก.ย. 16

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งตรวจสอบห้องสแกนบัตร copy

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2557

1.9.57    สรุป1.9.57       เข้าและออก1.9.57

2.9.57    สรุป2.9.57        เข้าและออก2.9.57

3.9.57    สรุป3.9.57        เข้าและออก3.9.57  

4.9.57    สรุป4.9.57        เข้าและออก4.9.57

5.9.57     สรุป5.9.57       เข้าและออก5.9.57

8.9.57     สรุป8.9.57       เข้าและออก8.9.57

9.9.57     สรุป9.9.57       เข้าและออก9.9.57   

10.9.57  สรุป10.9.57      เข้าและออก10.9.57

11.9.57  สรุป11.9.57       เข้าและออก11.9.57

12.9.57  สรุป12.9.57      เข้าและออก12.9.57

16.9.57  สรุป16.9.57

 

 

 

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax