ม.ค. 29

โคงกาารส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดบใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา 2557

***************

IMG

ม.ค. 29

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

20140909-1410275829.57-8         ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

ม.ค. 29

ปฏิทินการรรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

10660278_799621986740903_5577540220790737710_n

ม.ค. 29

รับตรง58 +ทุน ประเภทโควตา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2558 …อ้างอิง http://www.enttrong.com/916

logo_trcn-200x200             วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา พร้อมรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  >>รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ม.ค. 29

สพม. 30 อบรมเชิงปฏิบัติการกูเกิ้ลไซต์

10917440_10153065915992859_7490304184821124640_nสพม. 30 อบรมเชิงปฏิบัติการกูเกิ้ลไซต์ วิทยากร อ.มานะ ประจงจิตร 17-18 มกราคม 2558

ม.ค. 29

ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “THAILAND INNOVATIVE TEACHERS 2015″

10929198_935223423157415_3925626301368120486_nขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
“THAILAND INNOVATIVE TEACHERS 2015″ รางวัล
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
https://sway.com/kQ9-D59fka5Ymrvv

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
https://onedrive.live.com/redir?resid=E627C951D8CC0830%2171533

สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 กุมภาพันธ์
https://innovativeteacher.eventbrite.com/

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax