ก.ค. 31

สสวท. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เชิญร่วมโครงการ TEDET

สสวท. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน  ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สมัครสอบเพื่อชินทุนการศึกษา

ตามเว็บไซท์  http://tedet.ac.th/

นักเรียนที่สนใจติดต่อสอบถาม และขอใบสมัครได้ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

สอบวันที่ 5 ตุลาคม 2557

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.2  - ม.3

ต้องสมัครทั้ง คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

ก.ค. 31

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

 

16.6.57     สรุป16

17.6.57     สรุป17

18.6.57     สรุป18

19.6.57     สรุป19

20.6.57     สรุป20        เข้าและออก20

23.06.57   สรุป23         เข้าและออก23 

24.6.57     สรุป24         เข้าและออก24 

25.6.57     สรุป25         เข้าและออก25 

26.6.57     สรุป26         เข้าและออก26

27.6.57     สรุป27         เข้าและออก27

30.6.57     สรุป30         เข้าและออก30

1.7.57       สรุป1.7.57   เข้าและออก1.7.57

2.7.57       สรุป2.7.57   เข้าและออก2.7.57

3.7.57       สรุป3.7.57   เข้าและออก3.7.57

4.7.57       สรุป4.7.57   เข้าและออก4.7.57

7.7.57       สรุป7.7.57    เข้าและออก7.7.57

8.7.57       สรุป8.7.57    เข้าและออก8.7.57

9.7.57       สรุป9.7.57    เข้าและออก9.7.57

10.7.57    สรุป10.7.57   เข้าและออก10.7.57

15.7.57    สรุป15.7.57   เข้าและออก15.7.57

16.7.57    สรุป16.7.57   เข้าและออก16.7.57

17.7.57    สรุป17.7.57   เข้าและออก17.7.57

18.7.57   สรุป18.7.57    เข้าและออก18.7.57

21.7.57   สรุป21.7.57    เข้าและออก21.7.57

22.7.57   สรุป22.7.57    เข้าและออก22.7.57

23.7.57   สรุป23.7.57    เข้าและออก23.7.57

24.7.57   สรุป24.7.57    เข้าและออก24.7.57

25.7.57   สรุป25.7.57    เข้าและออก25.7.57

28.7.57   สรุป28.7.57    เข้าและออก28.7.57

29.7.57   สรุป29.7.57    เข้าและออก29.7.57

30.7.57   สรุป30.7.57    เข้าและออก30.7.57

31.7.57  สรุป31.7.57

 

 

 

ก.ค. 30

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014

994451_717232748313161_7550350497829366319_nโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014 :”นวัตกรรมสร้างอนาคต Innovation Creates The Next ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-237-3222 หรือpttyouth2014@gmail.com หรือ 087-051-2896ติดต่อคุณเอนก

ก.ค. 30

การแสดงของนักเรียน 30 ก.ค. 57

10498456_717223484980754_5411925787985176445_oSummary of Results Open HOuse Competition

7th Northeastern EP / MEP Open House

July 17 – 19, 2014

ก.ค. 30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครคัดเลือก นศ. เจ้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(โควตา)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

            1. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาคปกติ

            2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา   ภาคปกติ

            3. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ภาคปกติ

รายละเอียดพร้อมใบสมัครตามเว็ปไซค์ข้างล้างนี้

http://www.rmutt.ac.th/?p=35872

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax