ก.พ. 07

ค่ายวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 นำนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633729636663473.1073741970.105202282849547&type=3&uploaded=129

1798257_633729793330124_496936547_n1509248_633730093330094_858742833_n 1653773_633729839996786_311065760_n 1743744_633729719996798_1488903228_n

ก.พ. 06

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17510

ก.พ. 06

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลตำรวมปีการศึกษา 2557

นักเรียนสามารถดุูรายละเอียดที่ http://www.unigang.com/Article/16832

ก.พ. 06

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2557

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.nc.rtaf.mi.th/index.asp

ก.พ. 05

สถาบันการบินพลเรือน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/download/AdmissionThai.pdf

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax