ส.ค. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์  นักเรียน ม.4-6 ที่ขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 คน ขอให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ได้ที่บอร์ดหน้าห้องแนะแนว ห้อง 516 และให้นักเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

2. เข้าเว็บไซค์ และไปพิมพ์สัญญา กู้ยืมฯ คนะล 3 ชุด ดูตัวอย่างที่ห้องแนะแนวคู่ะ

3. เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ค้ำประกัน, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเีรียน และผู้ค้ำประกัน และรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ ให้นักเรียนได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 23/08/57  ด่วนๆๆ ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจใหน้กเรียนสอบถามได้ที่งานแนะแนว ห้อง 516 ค่ะ

ส่วนนักเีรียนทียังไม่ได้รับพิจารณา โรงเรียนจะดำเนินการแจ้งรายชื่อ และขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป ที่ กยศ.ค่ะ

ส.ค. 19

ประชุมพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษา

IMG_3885

นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแนะแนวเรื่องพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  วันที่ 18 สิงหาคม 2557
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 19

ประกวดแข่งขันวงดนตรี TVD Acoustic

IMG_3927

นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันวงดนตรี TVD Acoustic ครั้งที่ 3 ในโครงการ ธรรมดีได้ดี เพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2557 ซึ่งวง the Zenได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมตู้แอมป์และเกียรติบัตร วง High world ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมตู้แอมป์และเกียรติบัตร
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 19

ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน singing with keyboard

IMG_3907

นายอัครเทพ เดชอุดมพร นักเรียนชั้น ม.6/4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ singing with keyboard รุ่น อายุ 16 – 22 ปี ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ในงาน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2014 ณ โรงละครอักษรา
>>ภาพกิจกรรม<<<

ส.ค. 18

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

IMG_3824

นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 18 สิงหาคม 2557
>>ภาพกิจกรรม<<

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax