พ.ย. 05

ปฏิทินโครงการสอนเสริมนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557

20141103_09133820141103_091433โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยงานแนะแนว จัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีปฏิทินโครงการสอนเสริมนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

3 พ.ย.57 รายวิชาเคมี

4 พ.ย.57 รายวิชาภาษาอังกฤษ

5 พ.ย.57 รายวิชาชีววิทยา

6 พ.ย.57 รายวิชาภาษาไทย

7 พ.ย.57 รายวิชาฟิสิกส์

10 พ.ย.57 รายวิชาสังคมศึกษา

11 พ.ย.57 รายวิชาคณิตศาสตร์

12 พ.ย.57 รายวิชา GAT  ภาษาไทยเชื่อมโยง  (กลุ่มที่ 1) ม.6/1-ม.6/6

13 พ.ย.57 รายวิชา GAT  ภาษาไทยเชื่อมโยง  (กลุ่มที่ 2) ม.6/7- ม.6/12

พ.ย. 04

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง 4 โครงการ ม.เกษตรศาสสตร์ กำแพงแสน 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.unigang.com/Article/20669

พ.ย. 04

เนื้อหาข้อสอบ GAT/PAT 1/2558 เปลี่ยนไปหรือป่าว ?

เนื้อหา GAT/PAT 1/2558 ข้อมูลได้ออกมาพักใหญ่แล้ว
แต่วันนี้ลองมานั่งไล่ดู พบว่า ปีการศึกษานี้ หลายวิชาได้มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.unigang.com/Article/20615

พ.ย. 04

รวมโครงการรับตรง58 ที่น่าสนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน !!

รวมโครงการรับตรงที่น่าสนใจ ปีการศึกษา 2558

 
ต้องบอกว่า เดือนพฤศจิกายน 57 เป็นเดือนแห่งการสมัคร รับตรง เพราะ มี มหาวิทยาลัยดังหลายแห่งเริ่มเปิดรับสมัครกันในเดือนนี้จ้า ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิิดล สภากาชาดไทย พะเยา นเรศวร มหาสารคาม ศิลปากร
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.unigang.com/Article/20653

พ.ย. 04

มาแล้วระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา ปีการศึกษา 58

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดขอมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเปนข็ ้อมูลในการประมวลผล)
2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 58 ในการสมัคร คัดเลือกครั้งที่ 1 หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนทําการสมัคร
3. การสมัครรบตรง  ครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX และ GAT และ/หรือ PAT
4. การสมัครรบตรง  ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX , GAT , PAT และ/หรือวิชาสามัญ 

เปิดรับสมัคร รอบที่  1   6 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

เปิดรับสมัครสอบที่ 2  28 กุมภาพันธ์ ถึง 6 เมษายน 2558
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.unigang.com/Article/20624

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax