ก.ค. 09

แนะแนวศึกษาต่อในส่วนของ”กองทัพอากาศ”

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนะแนวศึกษาต่อของ”กองทัพอากาศ”

                      นักเรียน ม.3-ม.6 คนใดสนใจจะเข้ารับฟังแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ        ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10.10-12.00 น  (คาบ 3-4) ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นักเรียน ม.3-ม.6 คนใจสนใจเข้ารับฟังแนะแนวศึกษาต่อของ”กองทัพอากาศ” ขอให้นักเรียนแจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ อ.เอื้องไพร งานแนะแนว ห้อง 516 ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ก.ค. 08

มหาวิทยาลัยไหนใช้ วิชาสามัญ 7 วิชา ใช้ยื่นรับตรง

มหาวิทยาลัยไหนใช้ วิชาสามัญ 7 วิชา ใช้ยื่นรับตรง

น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชาไหม ผมเลยขอรวมรวมระเบียบการรับตรง มาให้น้องๆได้ดูกันว่าตัวเองจะต้องสอบไหมและต้องสอบวิชาอะไรบ้าง  แถมข้อสอบ+เฉลย วิชาสามัญ 7 วิชา หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับ

ดูรายละเอียดได้ที่http://www.unigang.com/Article/16263

ก.ค. 07

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 16          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล”

กำหนดการเข้าค่าย 2 วัน ไป-กลับ (ไม่มีการค้างคืน)
     รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 และ วันอาทิตย์ที่                 5 ตุลาคม   2557
     รอบที่ 2: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 และ วันอาทิตย์ที่           19 ตุลาคม 2557

สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://blog.eduzones.com/enn/128937

ก.ค. 07

โครงการ สอวน. ม.เกษตรฯ 2558

โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

รับจำนวน 179 คน

คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร (กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)
ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://admissions.enn.co.th/10662

ก.ค. 04

ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก

ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่น

ในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านเด็กได้เน้นถึงความสำคัญของเด็กว่า “เราจะต้องคำนึงถึงเด็กเป็นอันดับแรก : เด็กทุกคนจะเป็นที่ต้องการ มีสุขภาพดี มีการศึกษา ได้รับความรักและความปลอดภัย” นอกเหนือจากความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วเด็กยังมีความต้องการด้านจิตใจและสังคมด้วยความต้องการด้านจิตใจและสังคม ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.yuwaprasart.com/ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก.html

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax