ต.ค. 14

ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียน ม.4-6 ที่กู้ยืมเงิน กยศ. ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ให้ไปยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 7 พ.ย.57 ด่วน

ต.ค. 13

บทท่องอาขยานทำนองสนาะ

บทท่องอาขยานทำนองเสนาะ

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สพม. ๓๐

วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

                     -  ระดับ ม.ต้น

                            ๑.  โคลงโลกนิติ

                            ๒.  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

                            ๓.  พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

                      –  ระดับ ม.ปลาย

                            ๑.  อิเหนา (ชมดง)

                            ๒.  ลิลิตตะเลงพ่าย

                            ๓.  กาพย์เห่เรือ

ต.ค. 13

ประชาสัมพันธ์ ม.ทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนประเภทโครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

10610623_744884072214695_6950796235434503232_n       สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประเภทโครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 <<ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร>>

ต.ค. 13

อบรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว(Embedded System)

1525358_321706774681239_883078072713673434_n     อบรมความรู้โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว(Embedded System) ด้วย Open-Source Software @ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 <<คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม>>

ต.ค. 13

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

1507727_295759877294003_3278886914158918419_n     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พลเรือเอก ณรงค์พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 โดยมี นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ในครั้งนี้  <<ภาพกิจกรรม>>

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax