Home|หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

2_0003 2_0004


 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “มอบหนังสือเป็นสื่อแห่งรัก”

12687906_558809400935880_8747477830045154972_n 12733357_558809364269217_7252814215996067018_n 12733439_558809037602583_3745608466107439877_n


“หนังสือเป็นอะไรที่งดงาม ให้ความรู้สึกดีๆ หากเลือกสรรได้เหมาะสม ผู้รับจะสัมผัสถึงคุณค่าความจริงใจคงทน… และอยู่ได้ยาวนาน หยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้น”

12714040_558082731008547_326928476_n ห้องสมุดรร.ชัยภูมิภักดีชุมพล เชิญเข้าร่วมกิจกรรมดีๆในเทศการแห่งความรัก กิจกรรมดีๆ มีดังนี้ ขอสามคำ “ถ้วยคำรักที่โดนใจ” บอกรักผ่านหนังสือ รับที่คั่นหนังสือ12659595_558082734341880_1524440832_n12674096_558082694341884_68684855_n

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 240 ภาพลงในอัลบั้ม: ตรุษจีน ชย.59 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 258 ภาพลงในอัลบั้ม: นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ม.ค.59 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 48 ภาพลงในอัลบั้ม: มอบรางวัลสอบ Pre m.1 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 74 ภาพลงในอัลบั้ม: วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช — กับ สมพิศ กุลรักษา และจีราพร เหมือนพันธุ์ ...

View on Facebook

ข้อสอบ ทฤษฎีกราฟ

ม.5.12 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

Read more

ข้อสอบ ทฤษฎีกราฟ

ม.5.12 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax