ก.พ. 04

รับตรง58 ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร/ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2558

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน นายทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2558

กําหนดการรับสมัคร

ก.พ. 04

รับตรง58 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

Admission

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • คณะสายวิทย์ : 11 – 31 มีนาคม 2558
  • คณะอื่น : 11 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2558
  • ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1197

ก.พ. 04

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

ก.พ. 04

รับตรง58 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558
  • ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1198

ม.ค. 30

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

คลิกดูรายละเอียด >> รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2558

20140909-1410275829.57-8

ม.ค. 30

“โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21″

10956268_364009340450982_1821299998420638614_nเข้าร่วมประชุมสัมนา ดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขา”หุ่นยนต์” ของFIBO “โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21″ สถาบันวิชาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 26มค58 >>ภาพกิจกรรม<<

ม.ค. 29

โคงกาารส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

IMGขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดบใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา 2557

***************

ม.ค. 29

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

20140909-1410275829.57-8         ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

ม.ค. 29

ปฏิทินการรรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

10660278_799621986740903_5577540220790737710_n

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax