คณิตศาสตร์

ณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

image

math-10

math-21

math-08

กัญจณ์วรา จีรวรรณ จุฑามาศ อุทัยฉาย ดวงดาว ธนินทรา ธีวรรณ บงกช ปกครอง ประสาน ชูเดช วอระพัน ศันสนีย์ ไคล้คง ศิริพร พงศ์วิเศษ ศิริพร วงศ์สืบ สุทธิพจน์

ผดุงรัตน์


นางสุภาภรณ์  พรหมนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภานุมาศ  วรสันต์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
ครูชำนาญการ

นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา
ครู

นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
ครู


Hit Counter provided by shuttle service to lax