ข่าวสาร

cb_school
cb_school19 hours ago
ภาพงานกีฬาจาก ครูดำรง กุลแก้ว
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669124563290864&id=274615576075100
cb_school
cb_school added 2 new photos.23 hours ago
ธารน้ำใจ
cb_school
cb_school added 3 new photos.2 days ago
21 สค.60 ท่านผู้อำนวยการศราวุธ สิงหาราโท นำคณะคุณครูและนักเรียน เข้าพบเพื่อขอบคุณ และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านวิทยา มากปาน (ท่านผู้ว่าฯมีภาระกิจเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี)

***********************
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายศราวุธ สิงหาราโท ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (สพม.30) นำทีมหุ่นยนต์ CB ROBOT ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “Liaoning International Robot Olympiad 2017, China” ที่โรงเรียนมัธยมอัลซาน Anshan No.1 High School ระหว่าง วันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 ณ เมืองอัลซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

... ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition

... โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
1.ดช.พีรพล แฝงธานี ม.2
2.ดช.อดิศักดิ์ สุโทสา ม.3
3.ดช.ภาณุวิชย์ทองขัติ ม.3

ครูผู้ควบคุมทีม
1.นายธวัชชัย ถาวรกาย
2.นายศรสิงห์ สิงหาราโท

ครูที่ปรึกษา
นายมานะ ประจงจิตร

ผู้อำนวยการทีม
นายศราวุธ สิงหาราโท

ทีมหุ่นยนต์ CB ROBOT ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับการสนับสนุนในการเดินทางเข้าร่วมทำการแข่งขัน จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และทางจังหวัดชัยภูมิ จากท่านชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชย) , เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ , สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล,คุณครู บุคลากร และนักเรียน

http::/www.cb.ac.th
cb_school
cb_school added 188 new photos to the album: 18 ส.ค. 60 ชัยภูมิภักดีชุมพลเกมส์(มอบรางวัล).5 days ago

Hit Counter provided by shuttle service to lax