ข่าวสาร

cb_school
cb_school3 days ago
หากเจ้าวางแผนไว้ 1 ปี…จงปลูกข้าว
หากเจ้าวางแผนไว้ 10 ปี…จงปลูกต้นไม้
หากเจ้าวางแผนไว้ 100 ปี…จงให้ความรู้ แก่บุตรหลาน!

#ครูมานะดอทคอมkrumanaดอทcom
http://www.krumana.com
Line : @krumana
cb_school
cb_school4 days ago
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกดูรายละเอียด>>https://drive.google.com/file/d/0BzZg4XoUcT9DVFZDdVJreEJ0M1U/view
cb_school
cb_school5 days ago
อะไรที่มันได้มาง่ายๆสบายๆ รวยง่ายๆรวยเร็ว โดยไม่ต้องทำอะไร มันเป็นช่องทางล่อให้คนโลภเข้าไปติดกับเท่านั้นครับ
cb_school
cb_school5 days ago
ชีวิตการทำ งานแบบกลุ่ม เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปตลอด หากมีคนในกลุ่มเกิดปัญหา ทุกคนในกลุ่มจะหยุดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะไม่ทิ้งกัน แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย เราก็จะคอยเป็นกำลังใจ และคอยช่วยเหลือกัน ตราบจนวันสุดท้าย

Hit Counter provided by shuttle service to lax