ข่าวสาร

cb_school
cb_school2 days ago
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ๒๘๙ รูปและบวชชีพราหมณ์ ถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในการเสด็จสู่สวรรคาลัยและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมทำวัตรสวดมนต์
- วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัด
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรม เดินบิณทบาตรจากสี่แยกโรงเลื่อย ไปสี่แยกหนองบ่อ เลี้ยวขวาตามถนนหฤทัย ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียน สู่พิธีการ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ลาสิกขาและลาศีล เสร็จพิธี
ผู้ศรัทธาใจบุญ แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
รูปละ ๙๐๐ บาทหรือบริจาคเป็นเจ้าภาพโรงทานตามกำลังศรัทธาได้ที่
ครูชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม ๐๙๓–๔๙๒๔๖๕๒
ครูสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ๐๘๙-๖๒๕๖๑๙๐
หรืองานธุรการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ๐๔๔-๘๑๑๘๔๙ ต่อ ๗๑๔

ขอผู้มีจิตเป็นกุศลศรัทธา ประสบแต่ ความสุข ความเจริญ สำเร็จผลในสิ่งที่ต้องการสืบไป
cb_school
cb_school3 days ago
สพฐ.กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติรับนักเรียนปีการศึกษา 2561แล้ว พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมออกประกาศ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/604451
cb_school
cb_school6 days ago
แสงที่ 501,115

มาร่วมใจกันจุดแสงเทียนให้ถึง 1,000,000 ดวง
เพื่อร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ให้ #แสงแห่งรัก #แสงแห่งความภักดี เพื่อพ่อหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย สว่างเรืองรองทั่วทั้งแผ่นดิน
#แสงแห่งรัก
#เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน

ร่วมจุดเทียนออนไลน์คลิก
http://lightoflove.gsb.or.th/
cb_school
cb_school added 2 new photos.1 week ago
แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

Hit Counter provided by shuttle service to lax