ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 89 new photos.4 hours ago
นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะครู ผู้บริหาร ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ซึ่งมีนางเพลินตา ประยูรหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 20 มีนาคม 2561
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 16 new photos.3 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2018 ดังนี้
นายธนกร ฤทธิ์เพชรรัตน์ ม.5/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายนนทัช เกรียงเกษม ม.6/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวกัญญาภัค อุดมศิลป์ ม.6/12 ได้รับรางวัลชมเชย
นางสาวชนาภา ธีรวนบดี ม.6/12 ได้รับรางวัลชมเชย
นายเมธี ศรีนวกุล ม.5/12 ได้รับรางวัลชมเชย
ซึ่งได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา วันที่ 28 มกราคม 2561
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 36 new photos.3 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มอบโล่และและเกียรติบัตรให้กับนายกานต์ แก้วหานาม นักเรียนชั้น ม.5/12 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแข่งขันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการสอบแข่งขันครั้งนี้ด้วย
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 51 new photos.3 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มอบเหรียญรางวัล เหรียญเงินให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ คัดเลือกระดับภาค ครั้งที่ 7 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 30 new photos.3 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนระดับต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็ยพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 2 มีนาคม 2561
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 18 new photos.3 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้นักธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันการตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 มีนาคม 2561

cb_school
cb_school1 week ago
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ดังนี้

นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
- ห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
https://goo.gl/nRYvJZ
- Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4
https://goo.gl/1AGnz9

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
https://sites.google.com/a/cb.ac.th/vichakarn/ngan-rab-nakreiyn-61
cb_school
cb_school updated their cover photo.1 week ago
cb_school
cb_school1 week ago
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ
* ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.4
https://goo.gl/4Nkp8F
* ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1
https://goo.gl/YhMnsM
* ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.1
https://goo.gl/NNMrny
ข้อมูลจาก งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
cb_school
cb_school1 week ago
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ

* ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1
https://goo.gl/YhMnsM
* ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.1
https://goo.gl/NNMrny


Hit Counter provided by shuttle service to lax