ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 375 new photos to the album: STEM ม.ต้น ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล.17 hours ago
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ3 weeks ago
https://youtu.be/HFO-i6Gve8o
ปัจฉิมนานมาแล้ว ความเปลี่ยนแปลง ม.3 ถึง ม.6
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added a new photo to the album: Timeline Photos.1 month ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 98 new photos to the album: รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560.1 month ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 2 new photos.1 month ago

Hit Counter provided by shuttle service to lax