ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ9 hours ago
คํากล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 85 new photos to the album: กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560.2 days ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 69 new photos to the album: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก.2 days ago
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 47 new photos to the album: ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560.5 days ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 44 new photos to the album: มอบรางวัลสอบนักธรรม และการเขียนตามคำบอก.1 week ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ การเขียนตามคำบอก ซึ่งเป็นตัวแทน สพม.30 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 37 new photos to the album: มอบป้ายโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน.2 weeks ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับมอบป้ายโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน จากอาจารย์เอื้มพร นาวี เลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 15 มถุนายน 2560

Hit Counter provided by shuttle service to lax