อาณาเขต

ทิศเหนือ – ติดถนนบรรณาการ
ทิศตะวันตก – ติดห้องสมุดประชาชน และโรงพยาบาลชัยภูมิ
ทิศใต้ – ติดที่ส่วนบุคคล
ทิศตะวันออก – ติดถนนหฤทัย

ใส่ความเห็น


Hit Counter provided by shuttle service to lax