ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

เลขที่ 19 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์. 0-4481-1849

โทรสาร. 0-4481-1062

Email : cb@cb.ac.th

ครูมานะ ประจงจิตร : mana@cb.ac.th


Hit Counter provided by shuttle service to lax