Return to รางวัลพระราชทาน

นักเรียนพระราชทาน

ปีการศึกษา2546

toto2 นายธนวัตร  มัททวีวงศ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

ปีการศึกษา 2547

patep3

ด.ช.นวกานต์  ประจงจิตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  ปีการศึกษา 2547
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

:: ภาพถ่าย รับรางวัลพระราชทาน 13 มิถุนายน 2548
:: ผลงานที่เกี่ยวข้อง

– ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี  (ทีม จักรดาวโรบอท)  จาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวัน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2552”

:: 6 มิ.ย. 53 นตท.นวกานต์  ประจงจิตร …  ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท – สพฐ. ยุวชน  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 30,000.- บาท เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ Robo Cup 2010  ณ ประเทศสิงคโปร์  โดย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี  เรือโทณรงค์ฤทธิ์  นาคเม้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  นอกจากทีมจักรดาว จากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ยังมีทีมจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ โดยนายอาสาฬห์  กุญชร เป็นหัวหน้าทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000.- บาท

DSC03420_resize.JPG DSC03414_resize.JPG DSC03438_resize.JPG DSC03445_resize.JPG

:: 24 มิ.ย. 53 ตัวแทนเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ประเทศสิงคโปร์  ….

DSC01072_resize.JPG DSC01077_resize.JPG DSC01102_resize.JPG DSC01083_resize.JPG

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์โลก RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเภท Rescue Robot ปรากฎว่า ทีม TPA2 จากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โดยทีม TPA2 ประกอบด้วย นักเรียนเตรียมทหาร ทัศนัย เดชคุณมาก ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร ธนทัศน์ เวชบุญชู ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร นวกานต์ ประจงจิตร ชั้นปีที่ 3 และในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) และวารสาร The Prototype Electronics (TPE) โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ภาพวิดิโอ ทำบิงโก งานแข่งขัน RoboCup Junior 2010 Rescue Robot Superteam http://www.opcube.com/images/Robocup_Rescure01.m4v

:: นักเรียนนายร้อยนวกานต์ ประจงจิตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบก และโรงเรียนนายร้อย จปร. เดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยโบได ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 ปี ออกเดินทางวันที่ 30 มีนาคม 2555 เดินทางไปศึกษาร่วมกับนักเรียนนายร้อยจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือ รวมจำนวน 5 นาย

547764_10150710683133522_1237537781_n

 

ปีการศึกษา 2550

kim01_web_tm

น.ส.วันกวี  ประจงจิตร 
นักเรียนชั้น ม6/3 (ปีการศึกษา 2550)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์  ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน   นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550  โดยกำหนดเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
… น.ส.วันกวี  ประจงจิตร
 
  นักเรียนชั้น ม6/3 (ปีการศึกษา 2550) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550

[รายละเอียดและภาพรับรางวัลพระราชทาน  19 สิงหาคม 2551]

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555 นายนรภัทร์ วงศ์สวัสดิ์ไพศาล ระดับมัธยมศ …

ปีการศึกษา2546

ปีการศึกษา2546 นายธนวัตร  มัททวีวงศ์ ระดับมัธยมศึกษาตอน …

ปีการศึกษา2547

ปีการศึกษา 2547 ด.ช.นวกานต์  ประจงจิตร นักเรียนชั้นมัธย …

ปีการศึกษา2550

ปีการศึกษา 2550 น.ส.วันกวี  ประจงจิตร  นักเรียนชั้น ม6/ …

ปีการศึกษา2553

ปีการศึกษา 2553 นางสาววันวิสา  ชื่นเมือง ระดับมัธยมศึกษ …


Hit Counter provided by shuttle service to lax