Return to แนวปฏิบัติของนักเรียน

การรูดบัตรมาเรียน

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการรูดบัตรมาเรียน

07.00 น. เปิดการลงเวลามาโรงเรียน นักเรียนเข้าแถวรูดบัตรที่ตู้รูดบัตร หน้าห้องกิจการนักเรียน

– เวลารูดบัตรให้นักเรียนสังเกตดูว่ารูดบัตรติดหรือไม่โดยเครื่องจะระบุว่า สวัสดีตอนเช้า (ถ้าเครื่องระบุว่าไม่มีข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนทันที)

– นักเรียนที่ลืมรูดบัตรตอนเช้าให้นำบัตรนักเรียนมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะลงเวลามาเรียนให้ (ถูกหักคะแนน 3 คะแนนกรณีลืมรูดบัตรแต่ถ้าไม่มาแจ้งถูกหักคะแนน 10 คะแนน กรณีขาดเรียนเพราะไม่รูดบัตรทั้งเช้าและเย็น)

– นักเรียนที่ลืมนำบัตรมาโรงเรียนจะถูกหักคะแนนวันละ 10 คะแนน แต่จะมีหลักฐานการเข้าเรียนโดย นักเรียนไปลงชื่อมาเรียนกับครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าห้องในแบบสำรวจเวลาเรียนของแต่ละวัน
– นักเรียนที่รูดบัตรตั้งแต่เวลา 08.01 น. เป็นต้นไปถือว่านักเรียนมาสายจะถูกหักคะแนน  5  คะแนน

09.00 น. ปิดการลงเวลามาโรงเรียน (ภาคเช้า)

15.20 น. เปิดการลงเวลากลับ นักเรียนเข้าแถวรูดบัตรกลับ

– เวลารูดบัตรกลับให้นักเรียนสังเกตดูว่ารูดบัตรติดหรือไม่ โดยเครื่องจะระบุว่า กลับบ้านนะพ่อ แม่ รออยู่ (ถ้าเครื่องระบุว่าไม่มีข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนทันที)

– นักเรียนที่เรียน 9 คาบให้นักเรียนรวบรวมบัตรนักเรียนมาฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนรูดให้ (ห้ามมิให้นักเรียนฝากบัตรกันมารูดด้วยตนเอง ถ้าจับได้จะถูกตัดคะแนน บัตรละ 30 คะแนนทั้งผู้รูดและผู้ฝาก)

16.20 น. ปิดการลงเวลา  (ภาคบ่าย) นักเรียนที่มาไม่ทันให้นักเรียนไปแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ( นักเรียนที่ไม่รูดบัตรกลับจะถูกตัดคะแนน 10 คะแนน กรณี หนีเรียน)


Hit Counter provided by shuttle service to lax