Return to แนวปฏิบัติของนักเรียน

เครื่องแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

**********

เครื่องแบบนักเรียนชาย (สำหรับนักเรียนชายทุกคน)

1. เสื้อ

1.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด

1.2 ตัดทรงตรงไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป

1.3 แขนสั้น เหนือศอกเล็กน้อย แขนพับเข้าด้านใน แขนไม่ผ่า

1.4 มีสาบที่อกตลบออกด้านนอกกว้างไม่เกิน 4 ซม. กระดุมสีขาว กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.

1.5 ให้กัดกระดุมตั้งแต่เม็ดที่ 2 จากปกลงมา

1.6 ไม่มีจีบหลังหรือเย็บจีบ

1.7 มีกระเป๋าที่อกซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม.

1.8 การสวมเสื้อต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้ตึงพอเรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้อย่างชัดเจน

 

2. กางเกง

2.1 กางเกง ตัดด้วยผ้าสีกากี ไม่มีลายในเนื้อผ้า หรือลายลูกฟูก ห้ามใช้ผ้ายีนส์ หรือ    ผ้าเวสปอยส์

2.2 ขาสั้นเพียงเหนือเข่า  พ้นกลางสะบ้าหัวเข่าประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง

2.3 มีจีบด้านหน้าเป็นจีบกลับ 2 จีบ

2.4 มีหู ขนาดกว้าง 1 – 15 ซม. ยาว 3.5 – 4.5 ซม. จำนวน 6 – 7 หู

2.5 ปลายขากางเกงกว้าง เมื่อดึงวัดเหลือ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้าด้านในส่วนที่พับกว้าง 5 ซม.

2.6 ไม่มีกระเป๋าหลัง

2.7 กระเป๋าข้างตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า

2.8 สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อลงมาคลุมเข็มขัด

2.9 ไม่ใช้กางเกงสั้น คับเกินไป มีสีชีด

 

3. เข็มขัด

3.1 เป็นหนังสีน้ำตาลพื้นเรียบเป็นมัน ขนาดกว้าง 3-4 ซม.

3.2 หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทองรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าชนิดกลัด มีกลัดอันเดียว

3.3 มีปลอกหนังชนิดเดียวกับเส้นเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม.

3.4 นักเรียนที่เป็นลุกเสือจะใช้เข็มขัดลุกเสือแทนได้

3.5 ปลายเข็มขัด หรือสาย ห้ามตัดตกแต่งโดยเด็ดขาด

 

4. รองเท้า

4.1 รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งคู่

4.2 มีรูร้อยเชือกตาไก่เป็นสีเดียวกับรองเท้า

4.3 ไม่หุ้มตาตุ่ม ส้นสูงเกิน 3 ซม.

4.4 รองเท้าที่ใช้เรียนพลศึกษาใช้ผ้าใบสีน้ำตาลเช่นเดียวกับรองเท้านักเรียน

4.5 ห้ามสวมร้องเท้ามีลวดลายและหนังกลับ หัวแหลมและส้นสูงไม่เหยียบส้นรองเท้า

 

5. ถุงเท้า

5.1 ถุงเท้าสีน้ำตาลแบบธรรมดา สีไม่อ่อนจนเกินไปหรือไม่เข้มจนคล้ายสีดำ

5.2 ยาวประมาณครึ่งน่อง ไม่พับปลาย

5.3 ห้ามใช้ชนิดขนสัตว์ หรือเป็นลูกฟูกหนาเกินไป

5.4 ไม่มีแทบสีและลาย

 

6. ทรงผมนักเรียนชาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ไว้ทรงผมนักเรียน (โดยตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ตั้งแต่ตีนผมจนถึงทัดดอกไม้ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม. ห้ามไว้หนวดเครา หรือใส่ครีมแต่งผมทุกชนิด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้ไว้ผมรองทรงสูง ด้านข้างและสั้นจนถึงระดับใบหูด้านบน ด้านหน้ายาวไม่เลยคิ้ว ผมบนไม่ยาวจนดูหนาและห้ามแสกกลาง ไว้จอม ไว้หนวดเครา ย้อมหรือกัดสีผม ทาน้ำมัน เยล ฉีดสเปรย์

 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

1. เสื้อ ม.ต้น

1.1 เสื้อใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าที่ไม่สามารถรักษารูปทรงไว้ได้ ทรงกะลาสีเรือปกกว้าง 4 นิ้ว ขอบชายเสื้อต่ำจากเอว 6 นิ้ว ขอบแขนกว้าง 1 นิ้ว

1.2 ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม (คอซอง)

1.3 ด้านขวาปักตราโรงเรียน / ช.ย. /ชื่อ – สกุล (นักเรียน)

1.4 ด้านซ้ายปักเลขไทย  (แสดงระดับ)

 

2. เสื้อ ม.ปลาย

2.1 ตัวเสื้อปกเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ห้ามใช้ผ้าแพร หรือผ้าที่ไม่สามารถรักษารูปทรงไว้ได้ และสวมเสื้อบังทรงสีขาวไม่มีลวดลาย

2.2 ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสายตลบเข้าด้านใน กว้าง 3 ซม. มีกระดุมแบน สีขาว 5 เม็ด

2.3 แขนเสื้อยาวเหนือศอกเล็กน้อย รอยต่อแขนพอดีไหล่ปลายแขนมีจีบ 6 จีบ ขอบแขนประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้างไม่เกิน 3 ซม. สอดชายเสื้อเอาไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย สามารถมองเห็นเข็มขัดได้ตลอดทั้งเส้น

2.4 ต้องใส่เสื้อทับชั้นในทุกครั้ง

 

3. กระโปรง

3.1 ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลายในตัว ของเอว กระโปรงไม่มีหู กว้างประมาณ 3 ซม.

3.2 ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบข้างลงมา 6-10 ซม. จีบลึก 2.5 ซม. ถึงชายกระโปรง และต้องเป็นลักษณะทรงกระโปรงบาน

3.3 กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าวัดจากกลางสะบ้าเข่าประมาณ 5 – 10 ซม.

 

4. เข็มขัด

4.1 เป็นเข็มขัดหนังสีดำ กว้างประมาณ 3 ซม. มีที่สอดปลายเป็นหนังสีดำ

4.2 หัวเข็มขัดเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้า หุ้มด้วยหนังสีดำชนิดตัวกลมที่มีที่กัดอันเดียว ปลอกหนังสีเดียวกับเข้มขัดกว้าง 1.5 ซม.

4.3 คาดทับกระโปรง คาดพอดึง ไม่หย่อนจากชายกระโปรงมองเห็นเข็ดขัดได้รอบเอว

 

5. รองเท้า

5.1 เป็นรองเท้าหนังสีดำ ชนิดหุ้มส้น หัวมน ส้นสูงไม่เกิน 2 ซม.

5.2 มีสายรัดหลังเท้าชนิดเชื่อมติดกับรองเท้า กว้าง 1.5-2 ซม.

5.3 รองเท้าส้นทึบห้ามใช้

5.4 รองเท้าที่ใช้เรียนพลศึกษาเป็นผ้าใบสีขาว หุ้มส้นไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งคู่

 

6. ถุงเท้า

6.1 ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบธรรมดา เป็นด้ายใยสังเคราะห์ เวลาสวม พุบปลายขนาดพอเหมาะ

6.2 ห้ามใส่ชนิดบางเกินควร หรือเป็นขนสัตว์ หรือเป็นลูกฟูกหนาเกินไป

 

7. ทรงผมนักเรียน

7.1 ความยาวจรดปกเสื้อพอดี ถ้ายาวเกินกว่านี้ให้ตัดหรือรวบ

7.2 ผลปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ตัดผม ไม่ซอยผม ย้อมผม เป้าผม หรือทำผมให้ผิดไปจากทรงนักเรียนโดยเด็ดขาด

7.3 ห้ามใส่น้ำมัน หรือเครื่องสำอางทุกชนิด

7.4 นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผม เช่น ผมหยิก ผมฟูตามธรรมชาติ ไม่สามารถไว้ผมทรงนักเรียนได้ ให้ไปติดต่อขออนุญาตจากฝ่ายปกครอง เพื่อพิจารณาให้ไว้ทรงอื่นได้เป็นพิเศษ

7.5 นักเรียนที่รับอนุญาตให้ไว้ผมยาว ให้มัดรวบไว้ด้านหลังผูกด้วยยางสีดำ โบผูกผมสีดำ ห้ามใช้โบสำเร็จรูป หรือห้ามใช้สายรัดผ้าหรือกำมะหยี่ทุกสี หรือยางสีอื่น

7.6 ห้ามทำทรงผมแปลกๆ เช่น ถักเปียหลายอันไว้ยาวคล้ายหางเต่า ซอยผม ย้อมหรือกัดสีผม หรือไว้ผมแบบอื่นๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

เครื่องหมายโรงเรียน

    1. ปักเครื่องหมายโรงเรียนเหนืออักษรย่อ  ช.ย. ตามขนาดที่โรงเรียนกำหนด
    2. ปักอักษรย่อ  ช.ย. ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดเนื้อผ้า และปักชื่อ – นามสกุล ไว้ใต้อักษร  ช.ย.  ตรงแนวกระเป๋าเสื้อด้านขวา ขนาดความสูงของตัวอักษรประมาณ 1-1.5 ซม.  ความกว้างตัวอักษรพองาม
    3. ปักตัวแสดงระดับชั้น (เลขไทย) ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

เครื่องแบบพลศึกษา

    1. นักเรียนทุกคน ใช้เสื้อโปโลสีเหลือง ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
    2. นักเรียนทุกคน ใช้กางเกงวอร์มสีดำผ้ายืด (ห้าใช้ผ้าร่ม) ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบลูกเสือ

แต่งให้ถูกต้องตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
 ให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนวิชาทหาร ให้มีเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร อย่างน้อย 1 ชุด แต่งตามวันที่เรียนวิชาทหาร หรือโรงเรียนกำหนด

 

กระเป๋าหนังสือ

ใช้กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนจัดทำมาจำหน่าย (สีดำมีตราโรงเรียน) ห้ามใช้กระเป๋าอื่นใส่หนังสือมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ถ้านักกีฬามีความจำเป็นต้องใช้กระเป๋าหรือถุงย่ามที่ไม่ใช่กระเป๋านักเรียนใส่รองเท้านักกีฬา หรือชุดกีฬาเพื่อฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องขออนุญาตทางโรงเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพ้นกำหนดการแข่งขันจะนำมาใส่หนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนไม่ได้ ที่กระเป๋าห้ามติดเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น ทุกคนต้องถือกระเป๋าหนังสือของโรงเรียน


Hit Counter provided by shuttle service to lax