Return to นักเรียนพระราชทาน

ปีการศึกษา2547

ปีการศึกษา 2547

patep3

ด.ช.นวกานต์  ประจงจิตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  ปีการศึกษา 2547

11057859_411073805744535_1538981923311939392_n 11150537_411073799077869_3662236293191681748_n 11219047_411073829077866_8966733485715146832_n11391117_411073855744530_966439904776748313_n
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 8

:: ผลงานที่เกี่ยวข้อง

11391453_411076182410964_7119752367805525584_n 11670_411076459077603_6470531455312480695_n

นวกานต์-ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ยุวชนกรังด์ปรีซ์ (TPA ROBOT CONTEST 2006) ปี พ.ศ. 2549

11088343_411078262410756_6133378180154962545_n

นวกานต์-ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ยุวชนกรังด์ปรีซ์ (TPA ROBOT CONTEST 2007) 2-3 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2550

11219141_411057959079453_9208175561624564888_n 11391124_411058015746114_7383276957354801581_n

11264968_411068385745077_1487627660373936298_n 11377278_411068382411744_2807567268104157973_n
– ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี  (ทีม จักรดาวโรบอท)  จาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวัน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2552”

:: 6 มิ.ย. 53 นตท.นวกานต์  ประจงจิตร …  ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท – สพฐ. ยุวชน  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 30,000.- บาท เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ Robo Cup 2010  ณ ประเทศสิงคโปร์  โดย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี  เรือโทณรงค์ฤทธิ์  นาคเม้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  นอกจากทีมจักรดาว จากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ยังมีทีมจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ โดยนายอาสาฬห์  กุญชร เป็นหัวหน้าทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000.- บาท

:: 24 มิ.ย. 53 ตัวแทนเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ประเทศสิงคโปร์  ….

10882197_411066319078617_5577501270267794791_n 10177934_411065899078659_6453546016566075667_n

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์โลก RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเภท Rescue Robot ปรากฎว่า ทีม TPA2 จากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และในการแข่งขันประเภท Rescue Robot Superteam ซึ่งจับคู่กับทีมอันดับที่ 9 จากประเทศจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โดยทีม TPA2 ประกอบด้วย นักเรียนเตรียมทหาร ทัศนัย เดชคุณมาก ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร ธนทัศน์ เวชบุญชู ชั้นปีที่3, นักเรียนเตรียมทหาร นวกานต์ ประจงจิตร ชั้นปีที่ 3 และในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) และวารสาร The Prototype Electronics (TPE) โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ภาพวิดิโอ ทำบิงโก งานแข่งขัน RoboCup Junior 2010 Rescue Robot Superteam http://www.opcube.com/images/Robocup_Rescure01.m4v

:: นักเรียนนายร้อยนวกานต์ ประจงจิตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบก และโรงเรียนนายร้อย จปร. เดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยโบได ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 ปี ออกเดินทางวันที่ 30 มีนาคม 2555 เดินทางไปศึกษาร่วมกับนักเรียนนายร้อยจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือ รวมจำนวน 5 นาย

547764_10150710683133522_1237537781_n


Hit Counter provided by shuttle service to lax