พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปะยุทธ์

นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปะยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน และมีนายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 28 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

<<ภาพกิจกรรม>>


Hit Counter provided by shuttle service to lax