โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

            

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ


Hit Counter provided by shuttle service to lax