มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค


นายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560  ซึ่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรายการหุ่นยนต์ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
<<ภาพกิจกรรม>>


Hit Counter provided by shuttle service to lax