บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเก่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และคณะให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก ภาพความละเอียดสูง https://goo.gl/32y3ua


Hit Counter provided by shuttle service to lax