กิจกรรมไหว้ครู2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพความละเอียดสูง https://goo.gl/h68BpT


Hit Counter provided by shuttle service to lax