ยินดีต้อนรับรอง ผอ.คนใหม่

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ยินดีต้อนรับ นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร:0619658955 และ0853121922

ID:worn.tine


Hit Counter provided by shuttle service to lax