«

»

ก.ค. 07

สรุปไปราชการ

สรุปไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อใช้สำหรับการจัดทำข้อมลู ID Plan

คลิกที่นี่เพื่อดาวนฺ์โหลด


Hit Counter provided by shuttle service to lax