«

»

ม.ค. 12

ข้อสอบ ม.ปลาย ที่ต้องฝึก

            ถ้าคิดจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนชั้น ม.ปลาย ควรฝึกทำแบบฝึกหัดให้ มาก ๆ

08_Vector

07_NumberTheory

04_Expolog

03_Trigonometry

06_Real

12_Series

15_function


Hit Counter provided by shuttle service to lax