อบรม “หุ่นยนต์” โดยใช้ชุดทดลอง OBECKIT ตามโครงการ สพฐ. “โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา”

10177505_368173313367918_3794912110587697272_n        ปฏิบัติภาระกิจ 7-8 กพ.58 วิทยากรอบรมความรู้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยมีครูมานะ ประจงจิตร รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ และครูวรนัฐ หมีทอง รร.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วิทยากรอบรม “หุ่นยนต์” โดยใช้ชุดทดลอง OBECKIT ตามโครงการ สพฐ. “โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” @โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา >>ภาพกิจกรรม<<


Hit Counter provided by shuttle service to lax