สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

map2             สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาร่วมสนุกกันในค่ายFibo Robocamp#4 ในวันที่4-7เมษายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fibocamp.com

Facebook: Fibo Rocamp#4
Twitter: @fiborobocamp4


Hit Counter provided by shuttle service to lax