ทุน ป.ตรี ของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)

ขอเชิญ ม5 และ ม.6 เข้ารับฟังครับ

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ม.5 และ ม.6 บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)  มาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาปริญญาตรี ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คาบ ที่ 1-2 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  นักเรียน ม.5 และ ม.6 สนใจเข้ารับฟังตามวันและเวลาดังกล่าว ดูรายละเอียดที่

http://www.vcharkarn.com/scholarship/2300


Hit Counter provided by shuttle service to lax