ชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10958963_331653970371260_5018326599097349260_o         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 โดยมีนายสุรวิทย์ พลมณี   ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธี >>ภาพกิจกรรม<<


Hit Counter provided by shuttle service to lax