โครงการรแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดการแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ IMG_4280 IMG_4304

ผลการแข่งขันนักเรียนตัวแทน  คือ                                                                                           นายกิตตืนันท์ อัครนิธิยานนท์และนายสรวิชญ์  จันทร์กระจ่าง                                                เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ                                                                       ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 


Hit Counter provided by shuttle service to lax