รับตรง58 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

Admission

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • คณะสายวิทย์ : 11 – 31 มีนาคม 2558
  • คณะอื่น : 11 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2558
  • ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1197

Hit Counter provided by shuttle service to lax