การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

คลิกดูรายละเอียด >> รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2558

20140909-1410275829.57-8


Hit Counter provided by shuttle service to lax