การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

20140909-1410275829.57-8         ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<


Hit Counter provided by shuttle service to lax