ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สอบถามโทร.044-811849 ต่อ 139

1800063_636221399747630_422748111_o


Hit Counter provided by shuttle service to lax