การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยวิธีรับตรงในระบบโควตา ปีการศึกษา 2557

นักเรียน ม.3 และ ม.6 คนใดสนใจจะศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และมีคุณสมบัติมีผลการเรียนเฉลี่ย  5 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 2.50  สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว ห้อง 516 และส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 มกราคม 2557 ศึกษารายละเอียดได้ที่งานแนะแนว


Hit Counter provided by shuttle service to lax