กุมภาพันธ์ 2018 archive

พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปะยุทธ์

นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานใ …

Continue reading

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มีความประสงค์จะ ประ …

Continue reading

เผยแพร่การจัดทำผลงานทางวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา ง21241

บทคัดย่อ ปกหน้า คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ ชุ …

Continue reading


Hit Counter provided by shuttle service to lax