กรกฎาคม 2017 archive

ผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคค …

Continue reading

ประกาศผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดโครงการสอบแข่งขัน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อ นักเรียนสมัครสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ประกาศรายชื่อ นักเรียนสมัครสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก จังหว …

Continue reading

แบบฝึกหัด ม.5

03_Trigonometry 04_Expolog


Hit Counter provided by shuttle service to lax